Ezüstsirály nyaralóház házirend

 1. A Házirendet valamennyi, a Nyaralóházban tartózkodó személy köteles megismerni és az ott tartózkodás teljes időtartama alatt betartani.
 2. A Nyaralóház elfoglalása az érkezés napján legkorábban 15.00 órakor lehetséges, ennél korábbi érkezésre – a vendégekre való megfelelő felkészülési idő biztosítása érdekében – nincs lehetőség. A szálláshelyet az elutazás napján legkésőbb 10.00 órakor el kell hagyni. Eltérő eseti megállapodás hiányában az ennél későbbi távozás további egy, a mindenkori teljes napi szállás díj megfizetésének kötelezettségét keletkezteti, a szállásadó jogosult annak megfizetését követelni.
 3. A Nyaralóházat a vendégek csak a teljes szállás díj és a helyi önkormányzat rendelete szerinti, az összes tervezett vendégéjszakákra számított idegenforgalmi adó megfizetését követően foglalhatják el.
 4. A Nyaralóházban a teljes használati időtartam alatt csak a foglalás során rögzített létszámú vendég veheti igénybe. A Nyaralóházban csak az a személy tartózkodhat, akit a szállásadó a Nyaralóház használatba adása során a vendégkönyvben feltüntetett. Eltérő eseti megállapodás hiányában további vendégek fogadása vagy a Nyaralóház akár ingyenes, akár visszterhes használatba adása szigorúan TILOS! A szállásadó jogosult – előzetes bejelentés nélkül, de a vendégek zaklatása nélkül és személyiségi jogaik tiszteletben tartása mellett – ellenőrizni, hogy a szálláshelyen kik tartózkodnak.
 5. A Nyaralóház szállás díja magában foglalja a Nyaralóház épületének (kivéve a padlástér, a különbejáratú tároló helyiség és esetleg bezárt szekrény), valamint a kert és az ott található berendezések (kerti sütő, kőgrill, hintaágy, és egyéb kerti bútor), továbbá a napozó/horgászstég önálló használatát. A vendégek jogosultak a parti bejáró és hozzá tartozó stég használatára, az utcában lévő ingatlantulajdonosok érdekeinek tiszteletben tartása mellett. A vendégek a partszakaszt és a stéget saját felelősségükre használják!
 6. A vendégek érkezéskor kötelesek a személy- és lakcím azonosításhoz szükséges okmányokat a szállásadó részére a vendégkönyvben szerepeltetendő adatok megismerése érdekében átadni.
 7. Kérjük kedves vendégeinket az áram és víz gazdaságos használatára, légkondícionálás esetén a nyílászárók csukva tartására!
 8. A Nyaralóházban TILOS a dohányzás, kábítószer vagy túlzott mennyiségű alkohol fogyasztása, valamint bármilyen gyúlékony anyag (mécses, illatgyertya, füstölő stb. használata! A füst érzékelése alapján beindult füstriasztó miatt kivonuló távfelügyelet díját a vendég köteles megfizetni! A dohányzás az udvaron a kijelölt helyen (tűzrakó hely) történhet!
 9. Tüzet csak a kijelölt tűzrakó-helyen szabad gyújtani, használata után minden esetben gondoskodni kell és meg kell győződni a kioltásáról! A tűzrakó-helyen csak tűzifát és papírt lehet égetni!
 10. A Nyaralóházat, a kertet és ezek berendezéseit rendeltetésszerűen kell használni és törekedni kell állaguk megóvására (kármegelőzés), valamint a bekövetkezett kár elhárítására! A Nyaralóház berendezései és a vendégek értékeinek védelmében a nyílászárók zárása és a Nyaralóház által biztosított védelmi rendszer (riasztó) használata kötelező, a széf használata pedig ajánlott! A kulcsokat és a riasztó-, valamint a redőny-távirányítót távozáskor vissza kell szolgáltatni a szállásadónak, ennek hiányában bekerülési költségét a szállásadó jogosult azt megtéríttetni. A szálláshelyen hagyott értékekért a szállásadó nem vállal felelősséget.
 11. A fűtőtesteket nem szabad letakarni!
 12. A Nyaralóházba bármilyen háziállat bevitele szigorúan TILOS!
 13. A Nyaralóházban zajos bulik, partyk szervezése nem megengedett, mindenkor ügyelni kell a környező lakók nyugalmára és az érvényben lévő csendrendeletre.
 14. A Nyaralóház területén csak egy gépkocsi részére van beálló kialakítva, gépkocsival csak ide lehet beállni. A kertben a füvön parkolni TILOS, mivel alatta öntözőberendezés van!
 15. A kertben illetve az utcán is TILOS gépkocsit mosni!
 16. Kérjük a háztartási szemetet és a szelektív hulladékot külön gyűjteni és a kijelölt hulladéktárolókba helyezni! Semmit ne öntsenek a lefolyókba, ami dugulást okozhat! Kérjük a mosdókban elhelyezett hygiéniai hulladéktárolók használatát!
 17. Kérjük a Nyaralóházat távozáskor rendezetten visszaadni!
 18. A Házirendben foglaltak megszegésével vagy gondatlanul okozott kárt a károkozó személy vagy annak törvényes képviselője köteles a szállásadó részére megtéríteni.
 19. Napozó/horgászstég csak saját felelőségre használható, arról vízbe ugrálni TILOS! (Vízmélység a stégnél 70-100 cm vízállástól függően) Felhevült testtel a vízbe körültekintően szabad csak bemenni. A stégen és különösen a lépcsőn ügyelni kell a csúszásveszélyre! Amennyiben más használja, illedelmesen fel kell kérni annak elhagyására. A stéget mindig tisztán kell hátrahagyni.